Privacy policy

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler fĂžlgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: navn, epostadresse
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: se vĂ„r informasjon om cookies

Personopplysningene er samlet inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du leser vÄre eposter eller besÞker vÄre nettsider.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste

Vi bruker dine personopplysninger til Ä levere deg vÄrt nyhetsbrev som du har meldt deg pÄ. Det rettslige grunnlaget for Ä behandle personopplysninger til dette formÄlet er ditt samtykke. Du kan nÄr som helst trekke dette samtykket ved Ä melde deg av nyhetsbrevet.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med Ä utvikle og forbedre vÄre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebÊrer Ä analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Det rettslige grunnlaget for Ä behandle personopplysninger til dette formÄlet er vÄr berettigede interesse.

Salg og markedsfĂžring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsfÞring av vÄre produkter og tjenester, ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for Ä behandle personopplysninger til dette formÄlet samtykke. Du kan nÄr som helst trekke dette samtykket ved Ä melde deg av nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt pÄ epostadressen ovenfor for Ä bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til Ă„ be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til Ä fÄ dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor nÄr som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du ogsÄ be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjÞr du ved Ä administrere samtykker eller reservasjoner i vÄre lÞsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i vÄre oppgaver eller pÄ bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til Ä protestere pÄ vÄr behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til Ä fÄ utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt pÄ epostadressen ovenfor for Ä fÄ utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage pÄ vÄr behandling av personopplysninger

Vi hÄper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne fÞrst i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan ogsÄ klage over vÄr behandling av personopplysninger. Dette gjÞr du til Datatilsynet.

Denne personvernerklÊringen er basert pÄ en mal for enkel personvernerklÊring fra gdprcontrol.no